2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-172. Pozice prvků symetrie v oddělení hexatetraedrickém. Tři krystalografické osy jsou totožné se třemi čtyřčetnými inverzními osami symetrie. Čtyři osy diagonální jsou totožné s trojčetnými osami a zároveň je přítomno šest diagonálních rovin symetrie. Podle Lukáče (1968).