2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-174. Hexatetraedr negativní {h-kl} je čtyřiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Schematický stereogram hexatetraedru negativního {h-kl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.