2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-18. Spojka trojúsekových pravých sfenoidů {hkl}, {hk-l} a levých sfenoidů {h-kl}, {h-k-l} v monoklinicky sfenoidickém oddělení. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Spojka trojúsekových pravých sfenoidů {hkl}, {hk-l} a levých sfenoidů {h-kl}, {h-k-l} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži monoklinické soustavy, z prvků symetrie je přítomna pouze dvojčetná rotační osa symetrie.