2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-181. Didokaedr pozitivní {hkl} je čtyřiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Didokaedr pozitivní {hkl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži kubické soustavy. Krystalografické osy odpovídají třem dvojčetným rotačním osám symetrie a na ně jsou kolmé tři osní roviny symetrie. Ve směru tělesových úhlopříček krychle leží čtyři trojčetné inverzní osy symetrie.

Schematický stereogram didokaedru pozitivního {hkl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.