2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-183. Pentagon-dodekaedr (dvanáctistěn pětiúhelníkový) pozitivní {hk0} je čtyřiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Pentagon-dodekaedr pozitivní {hk0} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži kubické soustavy. Krystalografické osy odpovídají třem dvojčetným rotačním osám symetrie a na ně jsou kolmé tři osní roviny symetrie. Ve směru tělesových úhlopříček krychle leží čtyři trojčetné inverzní osy symetrie.

Schematický stereogram pentagon-dodekaedru pozitivního {hk0}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.