2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-184. Pentagon-dodekaedr (dvanáctistěn pětiúhelníkový) negativní {kh0} je čtyřiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Schematický stereogram pentagon-dodekaedru negativního {kh0}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.