2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-185. Pentagon-trioktaedr (čtyřiadvacetistěn pětiúhelníkový) levý {hkl} je čtyřiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Pentagon-trioktaedr levý {hkl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži kubické soustavy. Krystalografické osy odpovídají třem čtyřčetným rotačním osám symetrie, ve směru tělesových úhlopříček krychle jsou čtyři trojčetné rotační osy symetrie a v třetím krystalograficky významném směru je šest dvojčetných rotačních os symetrie.

Schematický stereogram pentagon-trioktaedru levého {hkl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.