2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-188. Pentagon-tritetraedr pozitivní levý {hkl} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Pentagon-tritetraedr pozitivní levý {hkl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži kubické soustavy. Krystalografické osy odpovídají třem dvojčetným rotačním osám symetrie, ve směru tělesových úhlopříček krychle jsou čtyři trojčetné rotační osy symetrie.

Schematický stereogram pentagon-tritetraedru pozitivního levého {hkl}. Horní plochy jsou označeny kroužky, spodní plochy křížky.