2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-189. Pentagon-tritetraedr negativní pravý {h-kl} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).