2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-190. Pentagon-tritetraedr negativní levý {k-hl} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).