2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-2. Krystalografický osní kříž v triklinické soustavě. Osy a, b, c jsou různě dlouhé a navzájem svírají různé úhly, které nejsou 90° ani 60°.