2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-20. Krystalografický osní kříž rombické soustavy. Osy a, b, c jsou různocenné a svírají úhel 90°. 

rombický krystalografický kříž