2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-21. Prvky symetrie v oddělení rombicky dipyramidálním 2/m 2/m 2/m. Vlevo orientace tří dvojčetných rotačních os symetrie, vpravo orientace rovin symetrie. Na každou rovinu symetrie je kolmá jedna dvojčetná rotační osa symetrie.