2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-22. Obecným tvarem rombicky dipyramidálního oddělení je rombická dipyramida - osmiplochý uzavřený tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Rombická dipyramida a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny tři roviny symetrie a na ně kolmé tři dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech..

 Schematický stereogram rombické dipyramidy.