2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-23. Zvětšuje-li se odvozovací parametr na ose b do nekonečna, vznikne z rombické dipyramidy dvojúsekové prizma {h0l}. Analogicky pro ostatní osní směry vzniknou prizmata {0kl} a {hk0}.