2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-24. Dvojúsekové prizma {110} ve spojce s bazálním pinakoidem {001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Dvojúsekové prizma {110} ve spojce s bazálním pinakoidem {001} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny tři roviny symetrie a na ně kolmé tři dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech..

 Schematický stereogram prizmatu {110} ve spojce s bazálním pinakoidem {001} .