2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-25. Dvojúsekové prizma {101} ve spojce s pinakoidem {010}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Dvojúsekové prizma {101} ve spojce s pinakoidem {010} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny tři roviny symetrie a na ně kolmé tři dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech..

 Schematický stereogram prizmatu {101} ve spojce s pinakoidem {010} .