2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-26. Dvojúsekové prizma {011} ve spojce s pinakoidem {100}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Dvojúsekové prizma {011} ve spojce s pinakoidem {100} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny tři roviny symetrie a na ně kolmé tři dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech.

 Schematický stereogram prizmatu {011} ve spojce s pinakoidem {100} .