2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-27. Rombická pyramida horní {111} ve spojce s pedionem {00-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Rombická pyramida horní {111} ve spojce s pedionem {00-1} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny dvě vzájemně kolmé roviny symetrie a v jejich průniku polární dvojčetná rotační osa symetrie.

 Schematický stereogram rombické pyramidy horní {111} .