2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-28. Rombická pyramida dolní {11-1} ve spojce s pedionem {001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Rombická pyramida dolní {11-1} ve spojce s pedionem {001} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny dvě vzájemně kolmé roviny symetrie a v jejich průniku polární dvojčetná rotační osa symetrie.

 Schematický stereogram rombické pyramidy dolní {11-1} .