2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-3. Spojka tří jednoúsekových pinakoidů {100}, {010} a {001}, vyznačen je střed symetrie triklinicky pinakoidálního oddělení. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Spojka tří jednoúsekových pinakoidů {100}, {010} a {001}, červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy.