2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-30. Spojka dómat  {101} a {-101} a pinakoidu {010}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Spojka dómat  {101} a {-101} a pinakoidu {010} a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny dvě vzájemně kolmé roviny symetrie a v jejich průniku polární dvojčetná rotační osa symetrie.