2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-31. Odvození pravého a levého rombického disfenoidu meroedrickou operací trapezoedrického typu ze základního tvaru rombické dipyramidy. Podle Lukáče (1968).