2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-33. Rombický disfenoid levý {h-kl}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Rombický disfenoid levý {h-kl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži rombické soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny tři dvojčetné rotační osy symetrie.

 Schematický stereogram rombického levého disfenoidu (kroužky označují horní a křížky spodní plochy).