2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-34. Krystalografický osní kříž tetragonální soustavy. Pasné osy a1, a2 jsou stejnocenné, vertikální osa c má odlišnou délku. Všechny úhly jsou pravé.