2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-35. Značení ploch v tetragonální soustavě indexy hkl, kdy platí h > k. Vyznačeny jsou oktanty v ditetragonálním řezu. Podle Lukáče (1968).