2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-36. Prvky symetrie v tetragonální holoedrii - oddělení ditetragonálně dipyramidáln. Vertikále odpovídá čtyřčetná rotační osa symetrie a na ni jsou v osních a meziosních směrech kolmé čtyři dvojčetné rotační osy symetrie (obrázek vlevo). Na každou jmenovanou rotační osu je kolmá rovina symetrie, takže je přítomna jedna horizontální a čtyři vertikální roviny (obrázek vpravo).