2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-37. Obecným tvarem oddělení 4/m 2/m 2/m je ditetragonální dipyramida {hkl}, která je šestnáctiplochým uzavřeným krystalovým tvarem. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Ditetragonální dipyramida {hkl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy, z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální rovina symetrie, v pasných osních směrech dvě dvojčetné rotační osy symetrie a na ně kolmé dvě vertikální roviny symetrie a v pasných meziosních směrech dvě dvojčetné rotační osy symetrie a na ně kolmé dvě vertikální roviny symetrie.

 Schematický stereogram ditetragonální dipyramidy (kroužky označují horní a křížky spodní plochy).