2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-38. Odvození prvořadého a druhořadého postavení z ditetragonálního řezu. Splynou-li páry ploch nad stejným oktantem je tetragonální řez rohem k pozorovateli a tedy v prvořadém postavení - vzniká prototvar (např. protoprizma). Splynou-li páry ploch v sousedních oktantech je tetragonální řez plochou k pozorovateli a tedy v druhořadém postavení - vzniká deuterotvar (např. deuteroprizma). Podle Lukáče (1968).