2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-4. Spojka několika dvojúsekových pinakoidů, např. {110}, {011} nebo {101}, červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

spojka dvojúsekových pinakoidů

Spojka šesti dvojúsekových pinakoidů a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži a vyznačen je střed symetrie.

spojka dvojúsekových pinakoidů