2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-40. Druhořadá tetragonální dipyramida {h0l} je osmiplochým uzavřeným krystalovým tvarem. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální deuterodipyramida {h0l} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální rovina symetrie, v pasných osních směrech dvě dvojčetné rotační osy symetrie a na ně kolmé dvě vertikální roviny symetrie a v pasných meziosních směrech dvě dvojčetné rotační osy symetrie a na ně kolmé dvě vertikální roviny symetrie.

 Schematický stereogram tetragonální deuterodipyramidy (kroužky označují horní a křížky spodní plochy).