2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-42. Tetragonální protoprizma {110} je čtyřplochým otevřeným krystalovým tvarem, zde ve spojce s bazálním pinakoidem {001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální protoprizma {110} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální rovina symetrie, v pasných osních směrech dvě dvojčetné rotační osy symetrie a na ně kolmé dvě vertikální roviny symetrie a v pasných meziosních směrech dvě dvojčetné rotační osy symetrie a na ně kolmé dvě vertikální roviny symetrie.

 Schematický stereogram tetragonálního protoprizmatu {110}, zřetelná je orientace rohem tetragonálního průřezu v osních směrech.