2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-47. Tetragonální protopyramida dolní {hh-l} je čtyřplochým otevřeným krystalovým tvarem, zde ve spojce s horním pedionem {001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální protopyramida dolní {hh-l} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny polární čtyřčetná rotační osa symetrie, dvě vertikální roviny symetrie v osních směrech a dvě vertikální roviny symetrie v meziosních směrech.

Schematický stereogram tetragonální protopyramidy dolní {hh-l}.