2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-5. Spojka čtyř trojúsekových pinakoidů, např. {111}, {1-11}, {11-1} a {1-1-1}, červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře jsou značeny plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

spojka trojúsekových pinakoidů

Spojka čtyř trojúsekových pinakoidů a jejich poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži a vyznačen je střed symetrie.