2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-50. Tetragonální skalenoedr pozitivní {hkl} je osmiplochým uzavřeným krystalovým tvarem. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální skalenoedr pozitivní {hkl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná inverzní osa symetrie, dvě dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a dvě vertikální roviny symetrie v meziosních směrech.

Schematický stereogram tetragonálního skalenoedru pozitivního {hkl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy.