2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-55. Tetragonální dipyramida třetího řádu (tritodipyramida) pravá {khl}, je osmiplochým uzavřeným krystalovým tvarem. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální tritodipyramida pravá {khl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální rovina symetrie.

Schematický stereogram tetragonální tritodipyramidy pravé {khl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na tetragonálním řezu je dobře vidět třetiřadé postavení, které se nachází mezi prvořadým a druhořadým postavením.