2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-56. Porovnání prvořadé orientace (čárkovaný čtverec) a třetiřadé levé a pravé orientace v tetragonální soustavě v řezu kolmém na vertikálu. Podle Lukáče (1968).