2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-57. Tetragonální tritoprizma levé {hk0}  je čtyřplochým otevřeným krystalovým tvarem, zde ve spojce s bazálním pinakoidem {001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální tritoprizma levé {hk0} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná rotační osa symetrie a na ni kolmá horizontální rovina symetrie.

Schematický stereogram tetragonálního tritoprizmatu levého {hk0}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na tetragonálním řezu je dobře vidět třetiřadé postavení, které se nachází mezi prvořadým a druhořadým postavením.