2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-59. Tetragonální trapezoedr levý {hkl} je osmiplochým uzavřeným krystalovým tvarem. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální trapezoedr levý {hkl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny čtyřčetná rotační osa symetrie, dvě pasné dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a dvě pasné dvojčetné rotační osy symetrie v meziosních směrech.

Schematický stereogram tetragonálního trapezoedru levého {hkl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy.