2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-66. Tetragonální deuterodisfenoid negativní {0kl} je čtyřplochým uzavřeným krystalovým tvarem. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální deuterodisfenoid negativní {0kl} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze čtyřčetná inverzní osa symetrie.

Schematický stereogram tetragonálního deuterodisfenoidu negativního {0kl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy.