2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-67. Tetragonální tritopyramida horní levá {hkl} je čtyřplochým otevřeným krystalovým tvarem, zde ve spojce s pedionem dolním {00-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální tritopyramida horní levá {hkl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze čtyřčetná rotační osa symetrie.

Schematický stereogram tetragonální tritopyramidy horní levé {hkl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na příčném řezu je dobře vidět třetiřadá levá orientace.