2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-68. Tetragonální tritopyramida horní pravá {khl} je čtyřplochým otevřeným krystalovým tvarem, zde ve spojce s pedionem dolním {00-1}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symbol je vždy ve středu příslušné plochy. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Tetragonální tritopyramida horní pravá {khl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži tetragonální soustavy. Z prvků symetrie je přítomna pouze čtyřčetná rotační osa symetrie.

Schematický stereogram tetragonální tritopyramidy horní pravé {khl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na příčném řezu je dobře vidět třetiřadá pravá orientace.