2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-71. Orientace prvků symetrie v oddělení dihexagonálně dipyramidálním. Vlevo je vidět vertikální šestičetnou rotační osu symetrie a na ni jsou kolmé tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v meziosních směrech. Vpravo je vidět horizontální (pasná) rovina symetrie a 3+3 vertikální roviny symetrie kolmé na výše uvedené dvojčetné rotační osy symetrie.