2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-72. Dihexagonální dipyramida {hk-il} je čtařiadvacetiplochý uzavřený krystalový tvar. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Dihexagonální dipyramida {hk-il} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osá symetrie a na ni jsou kolmé tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v meziosních směrech. Dále jsou přítomny horizontální (pasná) rovina symetrie a 3+3 vertikální roviny symetrie kolmé na výše uvedené dvojčetné rotační osy symetrie.

Schematický stereogram dihexagonální dipyramidy {hk-il}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na příčném řezu je dobře vidět dihexagonální průřez, ve kterém plochy střídavě svírají ostřejší a tupější úhel.