2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-73. Hexagonální dipyramida prvořadá (protodipyramida) {h0-hl} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální protodipyramida {h0-hl} a její poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osá symetrie a na ni jsou kolmé tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v meziosních směrech. Dále jsou přítomny horizontální (pasná) rovina symetrie a 3+3 vertikální roviny symetrie kolmé na výše uvedené dvojčetné rotační osy symetrie.

Schematický stereogram hexagonální protodipyramida {h0-hl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na příčném řezu je dobře vidět prvořadé postavení, které je orientováno plochou dipyramidy, resp. pasnou hranou k pozorovateli.