2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-74. Hexagonální dipyramida druhořadá (deuterodipyramida) {hh-2hl} je dvanáctiplochý uzavřený krystalový tvar. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu, modře plochy v zadní části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Schematický stereogram hexagonální deuterodipyramida {hh-2hl}, kolečka jsou horní a křížky dolní plochy. Na příčném řezu je dobře vidět druhořadé postavení, které je orientováno hranou dipyramidy, resp. pasným rohem k pozorovateli.