2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-75. Odvození prvořadého a druhořadého postavení z dihexagonálního průřezu (čárkovaný průřez). Splynou-li dvojice ploch tak, že na jedné z pasných os dosáhne odvozovací index nekonečno, vzniká prvořadé postaven (označeno I). Splynutím dvou ploch tak, že výsledná plocha vytíná všechny pasné osy vznikne druhořadé postavení (označeno II). Podle Lukáče (1968).