2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-76. Dihexagonální prizma {hk-i0} je dvanáctiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Dihexagonální prizma {hk-i0} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni jsou kolmé tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v meziosních směrech. Dále jsou přítomny horizontální (pasná) rovina symetrie a 3+3 vertikální roviny symetrie kolmé na výše uvedené dvojčetné rotační osy symetrie.