2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-78. Hexagonální druhořadé prizma (deuteroprizma) {11-20} je šestiplochý otevřený krystalový tvar. Zde ve spojce s bazálním pinakoidem {0001}. Červeně jsou označeny plochy v přední části krystalu. Symboly jsou ve středu odpovídajících ploch. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).

Hexagonální deuteroprizma {11-20} a jeho poloha vzhledem ke krystalografickému osnímu kříži hexagonální soustavy. Z prvků symetrie jsou přítomny vertikální šestičetná rotační osa symetrie a na ni jsou kolmé tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v osních směrech a tři horizontální dvojčetné rotační osy symetrie v meziosních směrech. Dále jsou přítomny horizontální (pasná) rovina symetrie a 3+3 vertikální roviny symetrie kolmé na výše uvedené dvojčetné rotační osy symetrie.

Schematický stereogram hexagonálního deuteroprizmatu {11-20}. Druhořadé postavení je hranou k pozorovateli.