2.4. Krystalografická oddělení (bodové grupy)

Obrázek 24-79. Uspořádání prvků symetrie v oddělení dihexagonálně pyramidálním (6mm). Vertikálu tvoří šestičetná rotační osa symetrie, ve keteré se protíná 6 vertikálních rovin symetrie, tři v osních a tři v meziosních směrech. Zde zobrazeno spolu s dihexagonlní pyramidou horní. Vytvořeno programem Shape (Shape Software).